torsdag, december 29, 2011

Färdighugget

Då har jag äntligen klyvt allt efter Dagmars framfart på gården. Nu är
vedförrådet rejält påfyllt men det lär säkert dröja någon månad innan
det går bra att elda det nytillkomna.