söndag, mars 18, 2012

Odlingssäsongen igång!

Då pågår uppdrivning av en massa växter odyl. Nu ska bara växthuset
placeras ut så kommer det här hushållet bli självförsörjande på det
mesta.